Про підприємствоНовиниПереваги метануПластикові карткиКонтакти
 

Готівкові знижки

Програма лояльності «CNG ПЕРЕВАГА» — це можливість придбання стисненого природного газу з миттєвими знижками та накопичувальними балами!

Програма розповсюджується на клієнтів, що проводять розрахунок готівковими коштами або з використанням банківської картки.

 

1. Загальна інформація

Терміни, що вживаються, мають такі значення:

 

АГНКС – автомобільна газонаповнювальна компресорна станція Підприємства, на якій здійснюється відпуск стисненого природного газу.

 

Бонус – заохочувальна одиниця виміру, наявність якої (яких) дає право на отримання знижки, розмір якої залежить від наявної кількості бонусів та від можливої кількості їх використання на одиницю СПГ, що регулюється Наказом по підприємству.

 

Знижка – зменшення ціни за одиницю СПГ, отриманого Клієнтом у Мережі АГНКС Підприємства за готівкові кошти або з використанням банківських карток, якщо при цьому були виконані умови отримання знижки.

 

Ідентифікаційна картка (надалі – ІК)це технічний засіб, пред’явлення якого дає можливість працівнику Підприємства ідентифікувати клієнта та за пред’явлення якого клієнт отримує право на знижку. ІК не є платіжним засобом, а є технічним засобом обліку операцій відпуску (передачі) СПГ клієнту на АГНКС Підприємства із застосуванням СЕККА. Кожна ІК має своє унікальне кодування.

 

Ідентифікаційний особовий рахунок (надалі – ІОР) – рахунок, на якому фіксуються операції з відпуску СПГ Клієнту, нарахування та списання бонусів за отриманий СПГ.

 

Квартал – період часу, що поєднує в собі три підряд повних календарних місяці в одному з наступних порядків:

— січень, лютий, березень;

— квітень, травень, червень;

— липень, серпень, вересень;

— жовтень, листопад, грудень.

 

Клієнтфізична особа, яка пройшла анкетування та має в наявності ІК.

 

Мережа АГНКС – сукупність АГНКС, що підпорядковуються
Підприємству.

 

Наказ по Підприємству – наказ, згідно якого встановлюються умови надання знижок Клієнту відповідно до обсягів СПГ, кількості проведених заправок, розміру знижок та ціни СПГ з урахуванням знижок, а також наявності бонусів.

 

СПГ – стиснений природний газ (метан) як моторне паливо для двигунів автотранспортних засобів.

 

 

2. Умови отримання знижки

Відповідно до цієї Системи знижок, кожен Клієнт має право на отримання знижки за умови одночасного дотримання Клієнтом наступних умов:

— СПГ отриманий Клієнтом у Мережі АГНКС за готівкові кошти або з використанням банківських карток;

— наявність у Клієнта активованої ІК;

— кількість отриманого Клієнтом СПГ відповідає умовам отримання знижки згідно Наказу по Підприємству.

 

 

3. Види знижок

Відповідно до цієї Системи знижок Клієнт при оплаті за отриманий СПГ готівковими коштами або з використанням банківських карток отримує право на миттєву знижку, наявність та розмір якої залежить від обсягу отриманого СПГ, що регулюється Наказом по Підприємству.

 

 

4. Види бонусів

Відповідно до цієї Системи знижок, існують наступні механізми нарахування Клієнту бонусів на його ІОР:

— бонуси при кожному придбанні СПГ, кількість яких залежить від обсягу придбаного СПГ, що регулюється Наказом по Підприємству;

— бонуси за результатами придбання СПГ протягом кварталу, кількість яких залежить від обсягів придбання СПГ та кількості здійснення заправок автотранспортних засобів протягом кварталу, що регулюється Наказом по Підприємству.

 

Зазначені механізми нарахування бонусів одночасно розповсюджуються на Клієнта.

 

Значення кількості нарахованих бонусів є дробовим виразом з двома знаками після коми, бонуси нараховуються за фактично відпущену кількість СПГ.

 

Використання бонусів при розрахунку Клієнтом за СПГ здійснюється за тарифом 1 бонус = 1 гривня.

 

Бонуси, нараховані Клієнту при придбанні СПГ, будуть доступні до використання Клієнтом при кожному наступному придбанні СПГ.

 

Бонуси, нараховані Клієнту за результатами придбання СПГ протягом кварталу, будуть доступні до використання Клієнтом починаючи від 2-го придбання СПГ в наступному кварталі.

 

Термін дії бонусів становить 365 календарних діб від дати їх нарахування. Першою добою строку для використання бонусів вважається календарна дата їх нарахування.

 

Нараховані Клієнту бонуси діють до завершення терміну дії бонусів або до їх повного використання (в залежності від того, яка подія наступить раніше) незалежно від існування на момент отримання СПГ Системи знижок.