Про підприємствоНовиниПереваги метануПластикові карткиКонтакти
 

Безготівкові знижки по ПК

Система знижок для безготівкових клієнтів — це можливість отримання знижки, наявність та розмір якої залежить від сумарної кількості придбаного стисненого природного газу протягом місяця.

Програма розповсюджується на клієнтів, що мають з Підприємством укладені договори купівлі-продажу СПГ та при розрахунку використовують пластикові картки, емітовані ДП «УКРАВТОГАЗ».

 

1. Загальні положення

Терміни, що вживаються, мають такі значення:

 

Договір – договір купівлі-продажу стисненого природного газу (метан) за допомогою пластикових карток, емітованих Підприємством, укладений
Підприємством з кінцевим споживачем стисненого природного газу.

 

АГНКС – автомобільна газонаповнювальна компресорна станція Підприємства, на якій здійснюється відпуск стисненого природного газу.

 

Мережа АГНКС – сукупність АГНКС, що підпорядковуються
Підприємству.

 

СПГ – стиснений природний газ (метан) як моторне паливо для двигунів автотранспортних засобів.

 

Пластикова картка (надалі – ПК)це технічний засіб, емітований
Підприємством, пред’явлення якого дає право на отримання СПГ на АГНКС Підприємства. ПК не є платіжним засобом, а є технічним засобом обліку операцій відпуску (передачі) СПГ на АГНКС Підприємства із застосуванням POS-терміналів. ПК програмується (кодується), обслуговується та передається Підприємством у власність Контрагенту згідно з Договором.

 

POS-термінал – спеціальне електронне обладнання, що встановлюється на АГНКС та дозволяє приймати до обслуговування ПК з супроводженням кожної операції з відпуску СПГ друком термінальних чеків.

 

Термінальний чек (не є фіскальним) – паперовий документ, друкований із застосуванням POS-терміналу, який підтверджує здійснення операції із використанням ПК і містить набір даних щодо цієї операції.

 

Контрагентюридична або фізична особа (кінцевий споживач СПГ), з якою Підприємство має укладений Договір.

 

Довірена особа Контрагента (надалі – довірена особа) — будь-яка особа, якій Контрагент передав ПК і тим самим уповноважив на вчинення дій з отримання СПГ від імені та за рахунок Контрагента.

 

Особовий рахунок (надалі — ОР) – рахунок, на якому фіксуються операції з надходження та списання грошових коштів Контрагента за отриманий СПГ.

 

Наказ по підприємству – наказ, згідно якого встановлюються умови надання знижок Контрагенту відповідно до обсягів СПГ, та ціни СПГ з урахуванням знижок.

 

Знижка, надана після продажу (реалізації) (надалі — знижка) – зменшення ціни за одиницю СПГ, отриманого Контрагентом у Мережі АГНКС Підприємства за допомогою ПК протягом одного календарного місяця, якщо при цьому були виконані умови отримання знижки.

 

2. Умови отримання знижки

Контрагент може отримати знижку лише на СПГ, отриманий Контрагентом у Мережі АГНКС за допомогою ПК, емітованих Підприємством.

 

Контрагент отримує знижку, якщо ним у попередньому календарному місяці були дотримані умови одного із наведених нижче варіантів:

Варіант 1:

— наявність чинного Договору з умовою попередньої 100 % оплати СПГ;

— протягом календарного місяця Контрагент отримав СПГ у Мережі АГНКС за допомогою ПК в обсязі, що дозволяє отримати знижку відповідно до Наказу по підприємству;

— станом на 01 число місяця, наступного за місяцем, у якому Контрагент отримував СПГ у Мережі АГНКС за допомогою ПК, Контрагент має на своєму ОР позитивне або нульове сальдо розрахунків.

Варіант 2:

— наявність чинного Договору з умовою відтермінування оплати за спожитий СПГ;

— Контрагент зареєстрований платником податку на додану вартість;

— протягом календарного місяця Контрагент отримав СПГ у Мережі АГНКС за допомогою ПК в обсязі, що дозволяє отримати знижку відповідно до Наказу по підприємству;

— протягом перших трьох банківських днів, що слідують за місяцем отримання СПГ, Контрагент здійснив остаточний розрахунок за СПГ, отриманий в попередньому місяці, з врахуванням розміру знижки відповідно до Наказу по підприємству.

 

Розмір знижки для кожного з двох варіантів залежить від обсягів фактично отриманого СПГ протягом календарного місяця та встановлюється відповідним Наказом по підприємству.

 

Контрагенту одночасно може надаватись знижка лише за одним з двох варіантів.

 

3. Порядок отримання знижки

Отриманий Контрагентом обсяг СПГ за місяць визначається кількістю СПГ, фактично відпущеного через POS-термінали на підставі даних POS-терміналів.

 

При дотриманні одного з двох варіантів умов для отримання знижки Підприємство нараховує Контрагенту знижку згідно діючого Наказу по підприємству.

 

На підтвердження обсягів та вартості відпущеного протягом місяця СПГ складається акт зміни ціни до акту приймання-передачі СПГ з урахуванням наданої знижки. При цьому Підприємством, згідно нарахованої знижки, корегується залишок грошових коштів на ОР та сальдо розрахунків з Контрагентом.