Телефони приймалень
(044) 291-28-22   (044) 291-28-11
 
 
Про підприємствоНовиниПереваги метануПластикові карткиКонтакти
 

Акційні пропозиції

  • Акційна пропозиція «МЕТАН-CLUB» — це можливість отримання знижки, наявність та розмір якої залежить від сумарної кількості придбаного стисненого природного газу протягом місяця всіма учасниками акційної пропозиції.

  • Акційна пропозиція «30+» — це можливість отримання знижки, наявність та розмір якої залежить від приросту кількості придбаного стисненого природного газу протягом місяця в порівнянні з попередніми періодами.

 

Акційна пропозиція «МЕТАН-CLUB» — це можливість отримання знижки, наявність та розмір якої залежить від сумарної кількості придбаного стисненого природного газу протягом місяця всіма учасниками акційної пропозиції.

Дана акційна пропозиція розповсюджується на нових клієнтів, що мають намір укласти з Підприємством договір купівлі-продажу СПГ та при розрахунку використовувати пластикові картки, емітовані ДП «УКРАВТОГАЗ».

 

         1. Загальні положення

Терміни, що вживаються, мають такі значення:

 

            Договір – договір купівлі-продажу СПГ з використанням пластикових карток на автомобільних газонаповнювальних компресорних станціях (АГНКС) Підприємства, укладений між Підприємством та кінцевим споживачем СПГ.

 

            Новий контрагент – юридична або фізична особа (кінцевий споживач СПГ), яка не має діючого Договору з Підприємством або має діючий Договір та не менше ніж протягом останніх 90 (дев’яносто) календарних днів від дати подачі Підприємству письмового звернення (дата реєстрації Підприємством зазначеного звернення) щодо бажання прийняти участь в акційній пропозиції «МЕТАН-CLUB» не отримувала СПГ в мережі АГНКС Підприємства з використанням пластикових карток, що підтверджується даними програмного комплексу «Petrol+» Підприємства (відсутність даних про отримання СПГ протягом зазначеного терміну).

Новими контрагентами акційної пропозиції «МЕТАН-CLUB» також можуть стати учасник (-и) акційної пропозиції «Улюблена АГНКС», за умови виходу його з акційної пропозиції «Улюблена АГНКС» з дотриманням відповідних умов та приєднання до умов акційної пропозиції «МЕТАН-CLUB».

 

            Комісія підприємства – комісія, створена для контролю за дотриманням умов акційних пропозицій Підприємства, до повноважень якої входить прийняття рішень щодо початку чи припинення участі Нового контрагента в акційній пропозиції «МЕТАН-CLUB».

 

            POS-термінал – спеціальне електронне обладнання Підприємства, що встановлюється на АГНКС Підприємства та дозволяє приймати до обслуговування пластикові картки, емітовані Підприємством, з супроводженням кожної операції з відпуску СПГ друком термінальних чеків.

 

            Термінальний чек (не є фіскальним) – паперовий документ, друкований із застосуванням POS-терміналу, який підтверджує здійснення операції з використанням пластикової картки, емітованої Підприємством, і містить набір даних щодо цієї операції.

 

            Особовий рахунок (надалі – ОР) – рахунок, на якому фіксуються операції з надходження та списання грошових коштів Нового контрагента за отриманий СПГ.

 

            Газовий місяць – період часу, який розпочинається з першої газової доби поточного місяця і триває до початку першої газової доби наступного місяця, де газовою добою вважається період часу з 07:00 (за київським часом) дня до 07:00 (за київським часом) наступного дня.

 

            Знижка, надана після продажу (надалі – Знижка) – зменшення ціни за одиницю СПГ, отриманого в мережі АГНКС Підприємства з використанням пластикових карток протягом одного газового місяця особою, що є учасником акційної пропозиції «МЕТАН-CLUB», якщо при цьому були виконані умови отримання знижки, зазначені у цій акційній пропозиції.

 

            Наказ підприємства – наказ ДП «УКРАВТОГАЗ», яким встановлюється кількісні та якісні показники цієї акційної пропозиції (розмір Знижки, обсяг СПГ, термін дії).

Всі інші поняття і терміни, які використовуються у цій акційній пропозиції, вжиті у значеннях, що регламентовані діючими на території України нормативно-правовими актами.

           2.  Умови участі в акційній пропозиції

В акційній пропозиції «МЕТАН-CLUB» мають право приймати участь Нові контрагенти, які не є учасниками іншої діючої акційної пропозиції Підприємства та виконують хоча б одну з наведених нижче умов:

- мають з Підприємством діючий Договір з умовою 100% передплати за СПГ;

- мають з Підприємством діючий Договір з умовою відстрочки платежу за спожитий СПГ та являються платником ПДВ.

           3.  Порядок участі в акційній пропозиції

            Новий контрагент надсилає на адресу Підприємства лист у довільній формі, яким висловлює бажання стати учасником акційної пропозиції «МЕТАН-CLUB». У разі, якщо на дату отримання зазначеного звернення (дата реєстрації Підприємством) у Нового контрагента відсутній діючий договір з Підприємством, який відповідає умовам цієї акційної пропозиції, Новий контрагент укладає з Підприємством Договір.

 

При надходженні на адресу Підприємства листа від Нового контрагента Комісія підприємства проводить роботу по визначенню відповідності Нового контрагента необхідним критеріям, та приймає рішення щодо початку участі Нового контрагента в акційній пропозиції «МЕТАН-CLUB», або щодо відмови в зазначеній участі.

 

У разі прийняття Комісією підприємства рішення щодо відповідності Нового контрагента необхідним критеріям та можливості його участі в акційній пропозиції «МЕТАН-CLUB», моментом початку дії цієї акційної пропозиції для даного Нового контрагента є 07 год. 00 хв. наступної за прийняттям рішення Комісією підприємства календарної доби, якщо інше не передбачено умовами цієї акційної пропозиції.

 

Особа, яка є учасником цієї акційної пропозиції, отримує Знижку у розмірі, встановленому Наказом підприємства, у разі одночасного дотримання наступних умов:

- всі учасники цієї акційної пропозиції протягом газового місяця сумарно отримали на АГНКС Підприємства з використанням пластикових карток, емітованих Підприємством, СПГ у кількості, що дозволяє отримати знижку у відповідності до Наказу підприємства (до сумарно отриманого протягом одного газового місяця СПГ не включається СПГ, отриманий учасниками цієї акційної пропозиції, які не відповідають умовам отримання Знижки, передбаченими п. 9.2 Порядку участі в цій акційній пропозиції);

- учасник цієї акційної пропозиції станом на 07 год. 00 хв. першого числа місяця, наступного за місяцем отримання СПГ на АГНКС Підприємства з використанням пластикових карток, емітованих Підприємством, має на своєму ОР позитивне або нульове сальдо розрахунків (у разі, якщо між учасником цієї акційної пропозиції та Підприємством укладено Договір з умовою 100% попередньої оплати за СПГ);

або

учасник цієї акційної пропозиції протягом перших сорока п’яти календарних днів, що слідують за місяцем отримання СПГ на АГНКС Підприємства з використанням пластикових карток, емітованих Підприємством, повністю оплатив СПГ, отриманий у такому місяці, з урахуванням Знижки, якщо право на отримання Знижки виникає (у разі, якщо між учасником цієї акційної пропозиції та Підприємством укладено Договір з умовою відстрочки платежу за отриманий СПГ).

 

4.   Порядок отримання Знижки

Отриманий особою, яка є учасником акційної пропозиції «МЕТАН-CLUB», обсяг СПГ протягом місяця визначається на підставі даних POS-терміналів та складається з кількості фактично отриманого СПГ на АГНКС Підприємства з використанням пластикових карток, емітованих Підприємством, та закріплених за особою, яка є учасником акційної пропозиції «МЕТАН-CLUB».

При дотриманні особами, які є учасниками акційної пропозиції «МЕТАН-CLUB», умов участі в акційній пропозиції «МЕТАН-CLUB», Підприємство нараховує Знижку кожній з таких осіб (Нових контрагентів), розмір якої визначається відповідно до Наказу підприємства.

 

На підтвердження обсягів та вартості відпущеного протягом газового місяця СПГ, особам, що є учасниками акційної пропозиції «МЕТАН-CLUB» та отримали Знижку згідно з цією акційною пропозицією, складається акт зміни ціни до акту приймання-передачі СПГ з урахуванням наданої Знижки. Згідно нарахованої Знижки Підприємством корегується залишок грошових коштів на ОР та сальдо розрахунків осіб, які є учасниками акційної пропозиції «МЕТАН-CLUB» та які дотрималися умов участі в акційній пропозиції «МЕТАН-CLUB».

 

 

Акційна пропозиція «30+» — це можливість отримання знижки, наявність та розмір якої залежить від приросту кількості придбаного стисненого природного газу протягом місяця в порівнянні з попередніми періодами.

Дана акційна пропозиція розповсюджується на діючих клієнтів, що мають з Підприємством укладені договори купівлі-продажу СПГ та при розрахунку використовують пластикові картки, емітовані ДП «УКРАВТОГАЗ».

            1. Загальні положення

Терміни, що вживаються, мають такі значення:

 

            Базовий місяць – місяць, що передує місяцю подання звернення на участь в акційній пропозиції «30+».

 

            Базовий обсяг – обсяг СПГ, який протягом Базового місяця був отриманий Діючим контрагентом в Мережі АГНКС Підприємства з використанням пластикових карток, що підтверджується даними програмного комплексу «Petrol+» Підприємства.

 

            Газовий місяць – період часу, який розпочинається з першої газової доби поточного місяця і триває до початку першої газової доби наступного місяця, де газовою добою вважається період часу з 07:00 (за київським часом) дня до 07:00 (за київським часом) наступного дня.

 

            Діючий контрагент – юридична або фізична особа (кінцевий споживач СПГ), яка має з Підприємством діючий Договір та одночасно відповідає наступним критеріям:

- Договір між Діючим контрагентом та Підприємством діє не менше двох календарних місяців;

- протягом Базового місяця по Договору Діючим контрагентом отримувався СПГ в мережі АГНКС Підприємства з використанням пластикових карток, що підтверджується даними програмного комплексу «Petrol+» Підприємства (наявність даних про отримання СПГ протягом зазначеного терміну) у розмірі не меншому Мінімального базового обсягу, встановленого Наказом підприємства для даного Базового місяця.

 

            Договір – договір купівлі-продажу СПГ з використанням пластикових карток на автомобільних газонаповнювальних компресорних станціях (АГНКС) Підприємства, укладений між Підприємством та кінцевим споживачем СПГ.

 

            Знижка, надана після продажу (надалі – Знижка) – зменшення ціни за одиницю СПГ, отриманого в мережі АГНКС Підприємства з використанням пластикових карток протягом одного Газового місяця особою, що є учасником акційної пропозиції «30+», якщо при цьому були виконані умови отримання Знижки, зазначені у цій акційній пропозиції.

 

            Комісія підприємства – комісія, створена для контролю за дотриманням умов акційних пропозицій Підприємства, до повноважень якої входить прийняття рішень щодо початку чи припинення участі Діючого контрагента в акційній пропозиції «30+».

 

Мінімальний базовий обсяг – мінімальний обсяг СПГ, який необхідно отримати в мережі АГНКС Підприємства з використанням пластикових карток протягом Базового місяця для можливості прийняття участі в акційній пропозиції «30+».

 

            Наказ підприємства – наказ ДП «УКРАВТОГАЗ», яким встановлюється кількісні та якісні показники цієї акційної пропозиції (розмір Знижки, Мінімальний базовий обсяг, термін дії акційної пропозиції).

 

            Особовий рахунок (надалі – ОР) – рахунок, на якому фіксуються операції з надходження та списання грошових коштів Діючого контрагента за отриманий СПГ.

 

            POS-термінал – спеціальне електронне обладнання Підприємства, що встановлюється на АГНКС Підприємства та дозволяє приймати до обслуговування пластикові картки, емітовані Підприємством, з супроводженням кожної операції з відпуску СПГ друком термінальних чеків.

Всі інші поняття і терміни, які використовуються у цій акційній пропозиції, вжиті у значеннях, що регламентовані діючими на території України нормативно-правовими актами.

           2.    Умови участі в акційній пропозиції

            В акційній пропозиції «30+» мають право приймати участь Діючі контрагенти, які не є учасниками іншої діючої акційної пропозиції Підприємства та виконують одну з наведених нижче умов:

- мають з Підприємством діючий Договір з умовою 100% передплати за СПГ;

- мають з Підприємством діючий Договір з умовою відстрочки платежу за спожитий СПГ та являються платником ПДВ.

            3.   Порядок участі в акційній пропозиції

Діючий контрагент надсилає на адресу Підприємства лист у довільній формі, яким висловлює бажання стати учасником акційної пропозиції «30+».

 

При надходженні на адресу Підприємства листа від Діючого контрагента Комісія підприємства проводить роботу по визначенню відповідності Діючого контрагента необхідним критеріям, та приймає рішення щодо початку участі Діючого контрагента в акційній пропозиції «30+», або щодо відмови в зазначеній участі.

 

У разі прийняття Комісією підприємства рішення щодо відповідності Діючого контрагента необхідним критеріям та можливості його участі в акційній пропозиції «30+», моментом початку дії цієї акційної пропозиції для даного Діючого контрагента є 07 год. 00 хв. першої календарної доби місяця, що слідує за місяцем отримання Підприємством зазначеного звернення (дата реєстрації Підприємством зазначеного звернення). Зазначене рішення Комісії підприємства обов’язково має містити величину Базового обсягу для даного Діючого контрагента.

 

Особа, яка є учасником цієї акційної пропозиції, отримує Знижку у розмірі, встановленому Наказом підприємства, у разі одночасного дотримання наступних умов:

- Особа протягом Газового місяця отримала на АГНКС Підприємства з використанням пластикових карток, емітованих Підприємством, СПГ у кількості, більшому мінімум на 30% від Базового обсягу;

- Особа станом на 07 год. 00 хв. першого числа місяця, наступного за місяцем отримання СПГ на АГНКС Підприємства з використанням пластикових карток, емітованих Підприємством, має на своєму ОР позитивне або нульове сальдо розрахунків (у разі, якщо між учасником цієї акційної пропозиції та Підприємством укладено Договір з умовою 100% попередньої оплати за СПГ);

або

особа протягом перших п’яти банківських днів, що слідують за місяцем отримання СПГ на АГНКС Підприємства з використанням пластикових карток, емітованих Підприємством, повністю оплатила СПГ, отриманий у такому місяці, з урахуванням Знижки, якщо право на отримання Знижки виникає (у разі, якщо між учасником цієї акційної пропозиції та Підприємством укладено Договір з умовою відстрочки платежу за отриманий СПГ).

 

4.     Порядок отримання Знижки

Отриманий особою, яка є учасником акційної пропозиції «30+», обсяг СПГ протягом Газового місяця визначається на підставі даних POS-терміналів та складається з кількості фактично отриманого СПГ на АГНКС Підприємства з використанням пластикових карток, емітованих Підприємством, та закріплених за особою, яка є учасником акційної пропозиції «30+».

 

При дотриманні особою, яка є учасником акційної пропозиції «30+», умов участі в акційній пропозиції «30+», Підприємство нараховує Знижку такій особі, розмір якої визначається відповідно до Наказу підприємства.

 

На підтвердження обсягів та вартості відпущеного протягом Газового місяця СПГ, особам, що є учасниками акційної пропозиції «30+» та отримали Знижку згідно з цією акційною пропозицією, складається акт зміни ціни до акту приймання-передачі СПГ з урахуванням наданої Знижки. Згідно нарахованої Знижки Підприємством корегується залишок грошових коштів на ОР та сальдо розрахунків осіб, які є учасниками акційної пропозиції «30+» та які дотрималися умов участі в акційній пропозиції «30+».

 

 

Більш детально про акційні пропозиції Підприємства, діючі знижки та умови їх отримання можна довідатися, звернувшись до куратора з продажів відповідного регіону:

-    Харківська, Луганська, Донецька, Запорізька області – тел.: 096 707 41 22;

-    Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська області – тел.: 097 841 36 16;

-    Кіровоградська, Дніпропетровська, Миколаївська, Херсонська, Одеська області –

   тел.: 063 036 93 79;

-    Житомирська, Вінницька, Київська області – тел.: 093 194 56 60;

-    Львівська, Волинська, Рівненська області – тел.: 073 263 73 61;

-    Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Тернопільська, Хмельницька області –

   тел.: 097 625 85 54.

 

Телефон цілодобової технічної підтримки: 093 194 53 63