Про підприємствоНовиниПереваги метануПластикові карткиКонтакти
 

Безготівкові знижки по міжемітентним ПК

Система знижок для клієнтів, що мають власні пластикові картки — це можливість отримання знижки, наявність та розмір якої залежить від сумарної кількості придбаного стисненого природного газу протягом місяця.

Програма розповсюджується на клієнтів, що мають з Підприємством укладені договори купівлі-продажу СПГ по міжемітентному обміну та при розрахунку використовують власні пластикові картки.

 

     1.Загальні положення

Терміни, що вживаються, мають такі значення:

 

Договір – договір купівлі-продажу стисненого природного газу (метан) на АГНКС з використанням смарт-карток по міжемітентному обміну, укладений між Підприємством та Контрагентом.

 

АГНКС – автомобільна газонаповнювальна компресорна станція Підприємства, на якій здійснюється відпуск стисненого природного газу.

 

Мережа АГНКС – сукупність АГНКС, що підпорядковуються Підприємству.

 

СПГ – стиснений природний газ (метан) як моторне паливо для двигунів автотранспортних засобів.

 

Смарт-карткаце технічний засіб, пред’явлення якого дає право на отримання СПГ на АГНКС. Смарт-картка не є платіжним засобом, а є технічним засобом обліку операцій відпуску (передачі) СПГ на АГНКС Підприємства із застосуванням POS-терміналів.

 

POS-термінал – спеціальне електронне обладнання, що встановлюється на АГНКС та дозволяє приймати до обслуговування смарт-картки із супроводженням кожної операції з відпуску СПГ друком термінальних чеків.

 

Контрагентюридична або фізична особа, з якою Підприємство укладає Договір. Контрагент обов’язково має бути емітентом смарт-карток.

 

Довірена особа Контрагента (надалі – довірена особа) — будь-яка особа, якій Контрагент передав Смарт-картку і тим самим уповноважив на вчинення дій з отримання СПГ від імені та за рахунок Контрагента.

 

Міжемітентний обмін – це використання Смарт-карток, емітованих Контрагентом, на POS-терміналах АГНКС Підприємства для відпуску СПГ. Міжемітентний обмін передбачає обмін службовою інформацією та транзакціями обслуговування Смарт-карток з подальшими взаєморозрахунками.

 

Особовий рахунок (надалі — ОР) – рахунок, на якому фіксуються операції з надходження та списання грошових коштів Контрагента за отриманий СПГ.

 

Наказ по підприємству – наказ, згідно якого встановлюються умови надання знижок Контрагенту відповідно до обсягів СПГ, та ціни СПГ з урахуванням знижок.

 

Знижка, надана після продажу (реалізації) (надалі — знижка) – зменшення ціни за одиницю СПГ, отриманого Контрагентом у Мережі АГНКС Підприємства з використанням смарт-карток по міжемітентному обміну протягом одного календарного місяця, якщо при цьому були виконані умови отримання знижки.

 

     2. Умови отримання знижки

Контрагент може отримати знижку лише на СПГ, отриманий у Мережі АГНКС з використанням смарт-карток по міжемітентному обміну, якщо ним у попередньому календарному місяці були дотримані одночасно наступні умови:

— наявність чинного Договору з умовою попередньої 100% оплати СПГ;

— протягом календарного місяця Контрагент отримав СПГ у Мережі АГНКС з використанням смарт-карток по міжемітентному обміну в обсязі, що дозволяє отримати знижку відповідно до Наказу по підприємству;

— станом на 01 число місяця, наступного за місяцем, у якому Контрагент отримував СПГ у Мережі АГНКС з використанням смарт-карток по міжемітентному обміну, Контрагент має на своєму ОР позитивне або нульове сальдо розрахунків.

 

Розмір знижки залежить від обсягів фактично отриманого СПГ протягом календарного місяця та встановлюється Наказом по підприємству.

     3. Порядок отримання знижки

Отриманий Контрагентом або довіреною особою обсяг СПГ за місяць визначається кількістю СПГ, фактично відпущеного через POS-термінали на підставі даних POS-терміналів.

 

При дотриманні умов для отримання знижки Підприємство нараховує Контрагенту знижку згідно діючого Наказу по підприємству.

 

На підтвердження обсягів та вартості відпущеного протягом місяця СПГ складається акт зміни ціни до акту приймання-передачі СПГ з урахуванням наданої знижки. При цьому Підприємством, згідно нарахованої знижки, корегується залишок грошових коштів на ОР та сальдо розрахунків з Контрагентом.