Про підприємствоНовиниПереваги метануПластикові карткиКонтакти
 

Закупівлі:

 

Природний газ

Закупівля природного газу Підприємством здійснюється на ТБ «Українська енергетична біржа» відповідно до порядку та регламенту проведення біржових торгів, ознайомитися з якими можна за посиланням https://www.ueex.com.ua/rus/accreditation/.

Торги, як правило, проводяться в третій декаді місяця та інформація про них доступна в календарі біржових торгів за посиланням https://www.ueex.com.ua/rus/auctions-calendar/prirodnyj-gaz/.

 

Для допуску до торгів на ТБ «Українська енергетична біржа» трейдер повинен бути акредитований на ТБ «Українська енергетична біржа» за секцією «Природний газ» та крім того пройти акредитацію в ДП «Укравтогаз». Акредитація Підприємством проводиться шляхом розгляду пакету документів надісланих трейдером до ДП «Укравтогаз» на електронну адресу main.uag@naftadiv.com  та vztrp.uag@naftadiv.com.

Кваліфікаційні критерії та інші вимоги до учасників біржових торгів, вимоги до їх застосування та формування:

№ п/п

Найменування критерію

Документи, які повинен надати учасник для підтвердження критеріїв

Вимоги до оформлення документів учасника

1 Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід 1.1. Довідка довільної форми із зазначенням прізвища та ініціалів, номеру телефону працівника, який має досвід роботи з інформаційною платформою оператора ГТС. Документи у вигляді
скан-копії з оригіналу або копії відповідного документа, завантаженого у форматі *.pdf; *.jpeg або іншому форматі, що доступний для загального перегляду та не потребує придбання спеціалізованого програмного забезпечення.
2 Наявність документально підтвердженого досвіду  виконання аналогічного (аналогічних) за предметом договору (договорів) 2.1. Довідка довільної форми із зазначенням переліку найбільших (до 5) договорів постачання природного газу кінцевим споживачам за останні 3 роки  (в довідці вказати: контрагента; обсяг; період поставки).2.2. Листи-відгуки від не менше ніж 2 контрагентів, яким учасник постачав природний газ.
3 Надання документів, що підтверджують  повноваження посадових осіб або представника учасника на підписання пропозиції та/або договору 3.1. Документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника щодо підпису документів цінової пропозиції та договору закупівлі (протокол (рішення) засновника (-ів)/наказ (розпорядження)  про призначення (вступ на посаду)/довіреність тощо).3.2. Для юридичних осіб які діють на підставі Статуту — копія останньої редакції статуту.3.3. Заповнений опитувальник контрагента – юридичної особи/опитувальник фізичної особи – контрагента (додається).
4 Наявність дозвільних документів відповідно до вимог чинного законодавства 4.1. Ліцензія на постачання природного газу (постанова  Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг про видачу ліцензії).

 

Параметри стоп-інформації, виявлення яких може стати підставою для недопущення учасника до торгів.

 1. Перебування учасника закупівлі під санкціями відповідно до Закону України “Про санкції” від 14.08.2014 №1644-VII (зі змінами та доповненнями);
 2. Перебування учасника закупівлі в:

переліку санкцій OFAC Сполучених Штатів Америки;

списку санкцій Європейського Союзу;

зведеному списку об’єктів фінансових санкцій у Сполученому Королівстві (Consolidated list of financial sanctions targets in the UK);

списку осіб, які підлягають обмежувальним заходам з огляду на дії Російської Федерації, що дестабілізують ситуацію в Україні (List of persons subject to restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine);

Управлінні з впровадження фінансових санкцій Сполученого Королівства (OFSI) при Королівській Скарбниці (UK Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) of the Her Majesty’s Treasury);

зведеному списку санкцій Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй (Consolidated United Nations Security Council Sanctions List);

 1. Перебування банків, банківські продукти яких використовуються для забезпечення пропозиції/забезпечення виконання договору, під санкціями держав чи міждержавних організацій;
 2. Наявності потенційного комплаєнс-ризику стосовно учасника  закупівлі відповідно до внутрішніх документів Підприємства та Групи Нафтогаз.
 3. Відсутність повноважень особи (осіб) на підписання пропозиції учасника та/або договору про закупівлю;
 4. Наявності ознак пов’язаності учасників закупівлі;
 5. Проведення процедури ліквідації учасника (банкрутства);
 6. Наявності заборгованості зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), а у разі наявності такої заборгованості – наявності документів, що підтверджують розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника;
 7. Унесення учасника, або службової (посадової) особи, уповноваженої учасником представляти його інтереси під час проведення закупівлі, або фізичної особи, яка є учасником, до Єдиного державного  реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
 8. Наявності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про кінцевого бенефіціара;
 9. Притягнення суб’єкта господарювання (учасника) протягом останніх трьох років до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів закупівель;
 10. Засудження фізичної особи, яка є учасником закупівлі, або службової (посадової) особи учасника закупівлі, яка представляє учасника (або уповноважена на підписання договору), за злочин, учинений з корисливих мотивів (зокрема пов’язаний з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;
 11. Притягнення службової (посадової) особи учасника закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення закупівлі або фізичну особу, яка є учасником, до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.

Разом з тим, у разі виявлення інших параметрів стоп-інформації,  визначених внутрішніми документами Підприємства та Групи Нафтогаз з питань корпоративної безпеки, Підприємство проводить оцінку таких ризиків та приймає рішення щодо акредитації/дискваліфікації учасника.

 


Шановні учасники закупівель! З метою розгляду звернень, пов’язаних із здійсненням процедур закупівель, 

в ДП «УКРАВТОГАЗ» створена та функціонує Локальна конфліктна комісія.

Положення про Локальну конфліктну комісію

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Інструкцію для учасників з проведення процедур закупівель, яка передбачає послідовності дій замовника та учасників у ході здійснення процедур закупівель в ДП«УКРАВТОГАЗ»»

——————————————————————————————————-

Інструкціядляучасників1595226331817

Додаток1-Перевірка ознак повязаності 1595226335114

Додаток2-Опитувальник(юр)1595226336380

Додаток3-Опитувальник(фіз)1595226341208

Додаток4-Вимоги до банків 1595226344992

Додаток5-Порядок подання тендерної пропозиції.docx1595226346133

Додаток6-Закупівлі на які не поширюється дія Закону.docx1595226346758

Додаток7-Екологічний опитувальник.docx1595226347945

Додаток8-Додаткови йекологічний контроль.docx1595226350477

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Вимоги до банків, банківські продукти яких використовуються для забезпечення пропозиції процедури закупівлі/забезпечення виконання договору

——————————————————————————————————————————————————————————————

Порядок перевірки наявності ознак пов’язаності учасників закупівель.

Додаток 2 до Порядку Опитувальник (юр).

Додаток 3 до Порядку Опитувальник (фіз).